Close
Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, LV-3008
+371 28469842 info@mitavasciekurs.lv

M?tavas ?iekurs sadarb?bas partneru karte

M?tavas ?iekurs produkciju var ieg?t?ties pie mums kl?tien? vai e-veikal?, pie sadarb?bas partneriem citos veikalos gan kl?tien?, gan internet?.

?aj? kart? atrad?si, kur mekl?t m?su produkciju kl?tien?.

Popul?r?kie e-veikali, kur ieg?d?ties M?tavas ?iekuru produkciju ir:

Veikalu saraksts

Abekss d?vanas un suven?ri Vecr?g?

  • R?tslaukums 7 (Melngalvju nams)
  • Maz? Jaunavu iela 8
  • Tirgo?u iela 5/7
  • Ka??u iela 7 (SUVEN?RI)
  • Ka??u iela 7 (LATVISKIE DARIN?JUMI)

Ga?as nams – Akad?mijas iela 4, Jelgava, LV-3001

Veikals Bille – Lielsv?tes iela 18-k9, Sv?te, Sv?tes pagasts, LV-3008

B??as – Dzirnavu iela 34A, Centra rajons, R?ga, LV-1010

Za?? Govs – Kri?j??a Barona iela 34, Centra rajons, R?ga, LV-1011

Dan & Art – Centra 11, Platone, Platones pagasts, LV-3021

Eco Emi – Ausek?a iela 12a, Jelgava, LV-3001

Labumu bode – Daugavas prospekts 63, Ik??ile, Ik??iles pils?ta, LV-5052

Elkor Plaza – Br?v?bas gatve 201, Vidzemes priek?pils?ta, R?ga, LV-1039

Elkor Gift shop – Br?v?bas bulv?ris 19, Centra rajons, R?ga, LV-1050

Evas bit?tes – Talsu nov., ???ciema pag., Dzedri, “Aizupie?i”, LV-3283

Pie Karl?nes – R?gas iela 21, C?sis, C?su pils?ta, LV-4101

Gar?u Osta – Meldru iela 3, Zieme?u rajons, R?ga, LV-1015

Tirgotava Kalna K?r?i – N??u iela 7, Latgales priek?pils?ta, R?ga, LV-1050

Herbas – Kri?j??a Valdem?ra iela 2, Sigulda, Siguldas pils?ta, LV-2150

Za?ais ?iekurs – TC Akv?rijs, Stri?u iela 10c, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Vesko – Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Melior?cijas 2

Vesko –