Close
Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, LV-3008
+371 28469842 info@mitavasciekurs.lv

M?tavas ?iekurs sadarb?bas partneru karte

M?tavas ?iekurs produkciju var ieg?t?ties pie mums kl?tien? vai e-veikal?, pie sadarb?bas partneriem citos veikalos gan kl?tien?, gan internet?.

?aj? kart? atrad?si, kur mekl?t m?su produkciju kl?tien?.

M?tavas ?iekuru produkciju ir ar? Nuko.lv

Veikalu saraksts

Ga?as nams – Akad?mijas iela 4, Jelgava, LV-3001

Veikals Bille – Lielsv?tes iela 18-k9, Sv?te, Sv?tes pagasts, LV-3008

B??as – Dzirnavu iela 34A, Centra rajons, R?ga, LV-1010

Eco Emi – Ausek?a iela 12a, Jelgava, LV-3001

Labumu bode – Daugavas prospekts 63, Ik??ile, Ik??iles pils?ta, LV-5052

Elkor Plaza – Br?v?bas gatve 201, Vidzemes priek?pils?ta, R?ga, LV-1039

Elkor Gift shop – Br?v?bas bulv?ris 19, Centra rajons, R?ga, LV-1050

Evas bit?tes – Talsu nov., ???ciema pag., Dzedri, “Aizupie?i”, LV-3283

Pie Karl?nes – R?gas iela 21, C?sis, C?su pils?ta, LV-4101

Gar?u Osta – Meldru iela 3, Zieme?u rajons, R?ga, LV-1015

Za?ais ?iekurs – TC Akv?rijs, Stri?u iela 10c, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Daba – Rai?a iela 17, Jelgava, LV-3001

Daba – Elizabetes iela 14, Tukums, Tukuma pils?ta, LV-3101

Daba – Peldu iela 9, Liep?ja, LV-3401

Daba – Annas iela 2, Ventspils, LV-3601

Daba – R?gas iela 66A, Valmiera, LV-4201

R?mkalni – V?ti?kalni, In?ukalna pagasts, LV-2141

Mocat – Bulduru prospekt? 37

P?rnava – P?rnavas iela 4I, Jelgava, LV-3004

Biote – J?rmalas iela 14, Pi??i, Bab?tes pagasts, LV-2107

Cukurs – ?nijas iela 8b, Vidzemes priek?pils?ta, R?ga, LV-1039

Brokolisfarm – Jomas iela 74, J?rmala, LV-2015

Milti un Z?le rok? – R?gas iela 18, C?sis, C?su pils?ta, LV-4101

J??a Saukas delikate?u veikals – Gaujas iela 11, ?da?i, ?da?u novads, LV-2164

?veskalns – “?veskalni”, Spun??ni, Krustpils pag., J?kabpils nov., LV-5204

Akcents – Tirgus laukums 2, Prei?i, Prei?u pils?ta, LV-5301

Medus Ba??a – Liep?jas iela 24, Kuld?ga LV-3301

Bauskas miesti?? – Pionieru iela 1 k-1, Bauska, Bauskas pils?ta, LV-3901

 Jaunsen?i – Sal?tu 21, Bauska, Bauskas pils?ta, LV-3901

Straupes piena veikali:

Siguld? – Leona Paegles iela 3A-51, Sigulda
?da?os – Gaujas iel? 11, ?da?i, ?da?u novads
J?rmal? – Rai?a iela 112 B, J?rmala
Valmier? – J.V?tola iela 4, Valmiera
C?s?s – J??a Poruka laukums 5, C?sis
Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
EN
My Cart
Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
Tavs grozs ir tuk?s

Izskat?s, ka neesi v?l neko izv?l?jies!