Close
Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, LV-3008
+371 28469842 info@mitavasciekurs.lv

Prie?u pumpuru t?ja 50g

3.50

Prie?u pumpuru t?ja. Uztura bag?tin?t?js.

??????? ???????. ??? ?? ????? ?????

Food supplement. Pine buds tea

 

Sast?vs: Prie?u pumpuri (Pinus sylvestris)

??????: ???????? ????? (Pinus sylvestris)

Ingredients: Pine buds (Pinus sylvestris)

 

Ieteicam? diennakts deva: B?rniem no 3-10 gadu vecumam 1/2 t?jkarote dien? (kas satur 2,5 g pumpurus), b?rniem no 10 g vecuma un pieaugu?ajiem 1 t?jkarote dien? (kas satur 5 g pumpurus). Nep?rsniegt ieteicamo diennakts devu!

??????????????? ??????? ?????: ????? ?? 3 ?? 10 ???- 1/2 ?????? ????? ? ????(??? ????????????? 2.5? ?????? ??????), ????????- 1 ?????? ????? ? ???? (??? ????????????? 5? ?????? ??????). ?? ????????? ??????? ?????.

Recommended daily intake: 1/2 tsp (thats equal of 2.5g fresh buds) daily for children aged 3-10, and 1 tsp (thats equal to 5g fresh buds) for adults. Do not exceed the recommended daily intake!

 

Pagatavo?ana: vecumam atbilsto?o devu aplej ar 200ml karsta ?dens (95C0), notur 20 min?tes.

??????????: ?????? ????????? 200?? ??????? ????? (95C0), ???? ?????????? 20 ?????.

Usage: Add 200ml hot water (95C0) to buds, wait for 20 minutes.

 

Glab?t saus?, b?rniem nepieejam? viet?. Neizmantot uztura bag?tin?t?ju pilnv?rt?ga un sabalans?ta uztura aizvieto?anai.

??????? ? ????? ?????,??????????? ??? ?????. ??????? ??????? ?? ???????? ??????????? ? ???????????????? ???????.

Keep in a dry place and away from children. Food supplements should not replace complete and balanced meals.

868 in stock

SKU: 4751035800207 Categories: , Tags: , , , , Product ID: 3598

Additional information

Weight 0.058 kg
Dimensions 10 × 5 × 15 cm
Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
EN
My Cart
Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
Tavs grozs ir tuk?s

Izskat?s, ka neesi v?l neko izv?l?jies!