Close
Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, LV-3008
+371 28469842 info@mitavasciekurs.lv
Sale!

PREMIUM Prie?u ?iekuru s?rups 200ml

5.99

Uztura bag?tin?t?js Prie?u ?iekuru s?rups.

Sast?vs 60g: ?dens, cukurs, jaunie prie?u (Pinus sylvestris) ?iekuri, kas atbilst 20 g svaigu ?iekuru.

Ieteicam? diennakts deva-b?rniem no 2 l?dz 10 gadu vecumam 3 t?jkarotes dien? (15ml/20g), pieaugu?ajiem ? 3 ?damkarotes dien? (45ml/60g).

Neizmantot uztura bag?tin?t?ju pilnv?rt?ga un sabalans?ta uztura aizvieto?anai.

Nav ieteicams lieto?anai gr?tniec?m, z?dai?iem, vai m?t?m, kas baro ar kr?ti.

Uzglab?t saus? un b?rniem nepieejam? viet?. Nep?rsniegt ieteicamo diennakts devu.

Iesp?jamas dab?gas nogulsnes.

ENG

Food supplement. Pine cone syrup.
Ingredients per 60 g: water, sugar, young pine (Pinus sylvestris) cones (total 20g of fresh pine cones).
Recommended daily intake: 3 tsp (15ml/20g) daily for children aged 2-10, and 3 tbsp (45ml/60g) for adults.
Food supplements should not replace complete and balanced meals.
Not recommended for pregnant women, infants, or breastfeeding mothers.
Keep in a dry place and away from children.

RUS

?????? 60?:????,?????,??????? ???????? ?????(Pinus sylvestris),??? ????????????? 20.?.??????
?????. ??????????????? ??????? ?????: ????? ?? 2 ?? 10 ???-3 ?????? ????? ?
????(15??/20?),????????-3 ???????? ????? ? ????(45??/60?). ??????? ??????? ?? ???????? ??????????? ? ???????????????? ???????. ?? ???????????? ??? ???????????? ??????????,???????? ?????? ??????? ? ?????????. ??????? ? ????? ?????,??????????? ??? ?????. ???????? ???????????? ??????????? ?????????. ?? ????????? ??????? ?????.

SKU: 4751035800276 Categories: , Tags: , , Product ID: 8890

Additional information

Weight 0.5 kg
Dimensions 5 × 5 × 25 cm
Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
EN
My Cart
Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
Tavs grozs ir tuk?s

Izskat?s, ka neesi v?l neko izv?l?jies!