Close
Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, LV-3008
+371 28469842 info@mitavasciekurs.lv

Pela??u t?ja 40g

4.00

Sast?vs: pela??i 100%

Ingredients: yarrow 100%

???????????: ????????????? 100%

Pela??u t?ju lieto pret saaukst??anos, t? nov?r? klepu, iesnas, drudzi un citas aug??jo elpce?u saslim?anas, tom?r pela??im visrakstur?g?k? ?rstniecisk? iedarb?ba ir saist?ta ar asins att?r??anu. Pela??is pal?dz atjaunot asin?s dzelzs l?meni un sarkanos asins ?ermen??us, aptur asi?o?anu un veicina br??u dz??anu. Ieteicama pela??u t?ja ir an?mijas slimniekiem un cilv?kiem ar b?lu sejas kr?su, t?pat pela??u t?ja pal?dz?s pret izsitumiem un sirds slimniekiem.
Pela??us izmanto ar? apet?tes un gremo?anas veicin??anai, stabiliz?jot zarnu darb?bu un mikrofloru. T? mazina g?zu uzkr??anos zarn?s. ?oti labi izmantojams pavasara att?r??an?s k?r?s. Pela??u t?ju izmanto sejas mazg??anai un mutes skalo?anai.

Pela??us nav ieteicami gr?tniec?bas laik?.

Category: Product ID: 6236

Additional information

Weight 0.055 kg
Dimensions 16 × 5 × 22 cm
Only 20.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
EN
My Cart
Only 20.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
Tavs grozs ir tuk?s

Izskat?s, ka neesi v?l neko izv?l?jies!