Close
Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, LV-3008
+371 28469842 info@mitavasciekurs.lv
Sale!

6 x Prie?u pumpuru s?rups 300ml

29.99

6 x Prie?u pumpuru s?rups 300ml

????? ?? ???????? ?????

Pine bud syrup

Sast?vs: ?dens, cukurs, Prie?u pumpuri (Pinus sylvestris) 20%

??????: ????,????? ???????? ????? (Pinus sylvestris) 20%

Ingredients: Water, sugar, young pine (Pinus sylvestris) buds 20%

Ieteicam? diennakts deva: b?rniem no 3-10 gadu vecumam 1 t?jkarote dien? (5ml/7g, kas satur 2 g svaigu pumpuru), b?rniem no 10 gadu vecuma un pieaugu?ajiem 1 ?damkarote dien? (15ml/21g, kas satur 6 g svaigu pumpurus). Nep?rsniegt ieteicamo diennakts devu!

??????????????? ??????? ?????: ????? ?? 3 ?? 10 ???- 1 ?????? ????? ?????? ? ????(5??/7?, ??? ????????????? 2? ?????? ??????), ????????- 1 ???????? ????? ?????? ? ???? (15??/21?, ??? ????????????? 6? ?????? ??????)

Recommended daily intake: 1 tsp syrup (5ml/7g, thats equal of 2g fresh buds) daily for children aged 3-10, and 1 tbsp (15ml/21g, thats equal to 6g fresh buds) for adults.

Neizmantot uztura bag?tin?t?ju pilnv?rt?ga un sabalans?ta uztura aizvieto?anai. Nav ieteicams lieto?anai gr?tniec?m, z?dai?iem, vai m?t?m, kas baro ar kr?ti.

??????? ??????? ?? ???????? ??????????? ? ???????????????? ???????. ?? ???????????? ??? ???????????? ??????????,???????? ?????? ??????? ? ?????????.

Food supplements should not replace complete and balanced meals. Not recommended for pregnant women, infants, or breastfeeding mothers.

Uzglab?t saus? un b?rniem nepieejam? viet?. Nep?rsniegt ieteicamo diennakts devu.

??????? ? ????? ?????,??????????? ??? ?????. ?? ????????? ??????? ?????.

Keep in a dry place and away from children. Do not exceed the recommended daily intake!

Additional information

Weight 3.3 kg
Dimensions 18 × 12 × 17 cm
Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
EN
My Cart
Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
Tavs grozs ir tuk?s

Izskat?s, ka neesi v?l neko izv?l?jies!