Close
Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, LV-3008
+371 28469842 info@mitavasciekurs.lv

Contact with us!

Kontaktinform?cija

Adress:

B?rzu iela 2, Atp?ta,
Sv?tes pagasts,
Jelgavas region
LV-3008

Rekviz?ti:

SIA “M?tavas ?iekurs”
Re?.Nr. 43603088810
PVN: LV43603088810
B?rzu iela 2, Atp?ta,
Sv?tes pagasts,
Jelgavas region
LV-3008

Bank:

AS Citadele Bank, code PARXLV22
IBAN: LV57PARX0022782750001

Sazi?ai:

info@mitavasciekurs.lv
+371 28469842 Reinis

Work hours:

Monday
09:00 ? 18:00

Tuesday
09:00 ? 18:00

Tre?diena
09:00 ? 18:00

Thursday
09:00 ? 18:00

Friday
09:00 ? 18:00

Saturday
10:00 ? 16:00

Sv?tdiena
Sl?gts

SIA “M?tavas ?iekurs” nosl?gts l?gums ar LIAA par inkub?cijas atbalsta sa?em?anu ERAF projekt? Nr. 3.1.1.6/16/I/001 ?Re?ion?lie biznesa inkubatori un rado?o industriju inkubators?.


Only 20.00 until free shipping!
EN
My Cart
Only 20.00 until free shipping!
Tavs grozs ir tuk?s

Izskat?s, ka neesi v?l neko izv?l?jies!