Close
Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, LV-3008
+371 28469842 info@mitavasciekurs.lv

Contact with us!

Kontaktinform?cija

Adress:

B?rzu iela 2, Atp?ta,
Sv?tes pagasts,
Jelgavas region
LV-3008

Rekviz?ti:

SIA “M?tavas ?iekurs”
Re?.Nr. 43603088810
PVN: LV43603088810
B?rzu iela 2, Atp?ta,
Sv?tes pagasts,
Jelgavas region
LV-3008

Bank:

AS Citadele Bank, code PARXLV22
IBAN: LV57PARX0022782750001

Sazi?ai:

info@mitavasciekurs.lv
+371 28469842 Reinis

Work hours:

Monday
09:00 ? 18:00

Tuesday
09:00 ? 18:00

Tre?diena
09:00 ? 18:00

Thursday
09:00 ? 18:00

Friday
09:00 ? 18:00

Saturday
10:00 ? 16:00

Sv?tdiena
Sl?gts

SIA “M?tavas ?iekurs” nosl?gts l?gums ar LIAA par inkub?cijas atbalsta sa?em?anu ERAF projekt? Nr. 3.1.1.6/16/I/001 ?Re?ion?lie biznesa inkubatori un rado?o industriju inkubators?.


EN