Close
Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, LV-3008
+371 28469842 info@mitavasciekurs.lv

Tour plan:

Ekskursijas pie M?tavas ?iekura

Esam sagatavoju?i divu veidu ekskursijas:

 • Gar?as baud?t?jiem
 • Jaunie?u un b?rnu izzino??

Gar?as baud?t?ju ekskursij? m?s:

 • Uzzin?sim M?tavas ?iekura v?sturi
 • Klaus?simies aizraujo?os, smiekl?gos un pam?co?os st?stos
 • Gatavosim ?iekuru marmel?di
 • Degust?sim 10 da??dus produktus
 • Iepaz?sim M?tavas ?iekura ra?otni
 • Sp?l?sim interakt?vu sp?li
 • Iepirksimies pie ra?ot?ja

Jaunie?u un b?rnu izzino?aj? ekskursij? m?s:

 • Uzzin?sim M?tavas ?iekura v?sturi
 • Klaus?simies aizraujo?os, smiekl?gos un pam?co?os st?stos
 • Sp?l?sim pam?co?as sp?les
 • Degust?sim 6 produktus
 • Gatavosim ?iekuru marmel?di
 • Sp?l?sim interakt?vu sp?li
 • Apskat?sim ra?otni
 • Iem?c?simies M?tavas ?iekura dziesmu

 

D?vanu karti ieg?d?jies : https://mitavasciekurs.lv/product-category/davanu-kartes/

Klasisk? ekskursija.

Tour is 90 min long

Ekskursijas cenas:

 • Pieaugu?ais 12-65 gadi 5,00 eiro / persona
 • Jaunie?i 3-12 gadi, inval?di un seniori 65+ gadi 3,00 eiro / persona
 • B?rniem l?dz 3 gadu vecumam- bezmaksas
 • Minim?l? grupas maksa 40,00 eiro

Sa?em papildu 20% atlaidi uzr?dot Goda ?imenes karti

Tours for kids are with fun games and activities
to interact and teach in creative way

Ir iesp?ja ar? tikt pie:
?So?ankas 3,00 eiro
?Pupi?u zupas 3,00 eiro
?Karst? ?iekuru-?bolu-ingvera dz?riena 2,00 eiro

Book a tour:

info@mitavasciekurs.lv
+371 28469842 Reinis

Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
EN

SPIN TO WIN!

 • Try your luck and WIN a cupon
 • 1 spin for 1 email
 • Don`t cheat
Try your luck
Piekr?tu lapas lieto?anas un personas datu apstr?des noteikumiem
Never
Remind later
No thanks
My Cart
Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
Tavs grozs ir tuk?s

Izskat?s, ka neesi v?l neko izv?l?jies!