Close
Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, LV-3008
+371 28469842 info@mitavasciekurs.lv
#otrdienasakcija 3.novembris

#tusedayauction 3.november

Rudens pa?? bried?, t?p?c otrdienas akcij? ?oreiz imunit?tes komplekti?? visai ?imenei: Prie?u ?iekuru s?rups CLASSIC 250mlPrie?u pumpuru s?rups 250mlPrie?u pumpuru t?ja 50g?iekuru ?elejkon?as Laim?tes 100g?iekuru karameles ar kadi?og?m...

READ MORE

#tuesdayauction 17.november

Pa?? valsts sv?tku priek?vakar?, ?imenes uz??mums M?tavas ?iekurs pied?v? iem??oto #otrdienasakcija. ?aj? ned??? g?d?sim Jums jaukus komplekti?us: Prie?u ?iekuru s?rups PREMIUM 250mlPrie?u pumpuru s?rups 250 ml?iekuri s?rup? PREMIUM 250 ml?iekuru...

READ MORE
Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
EN
My Cart
Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
Tavs grozs ir tuk?s

Izskat?s, ka neesi v?l neko izv?l?jies!