Close
Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, LV-3008
+371 28469842 info@mitavasciekurs.lv
#otrdienas akcija 10.novembris

Mans m???kais ?iekurs ir M?tavas ?iekurs ??
K?rt?j? lielisk? #otrdienas akcija ir sagaid?ta!

Pied?v?jum? valsts sv?tku komplekti?? ES M?LU LATVIJU:
Prie?u ?iekuru s?rups CLASSIC 250ml
?iekuru karameles ar kadi?og?m 50g
?iekuru karameles ar dz?rven?m 50g

Komplekta cena tikai 6,00 eiro (9,00 eiro)

Pas?ti rakstot uz reinis.artimovics@gmail.com vai
+371 28469842 (whatsapp)

Uzman?bu, izmai?as- pas?t?jumus, kas liel?ki par 15,00 eiro, bez maksas pieg?d?sim uz Jums ?rt?ko DPD paku skapi.

Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
EN
My Cart
Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
Tavs grozs ir tuk?s

Izskat?s, ka neesi v?l neko izv?l?jies!