Close
Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, LV-3008
+371 28469842 info@mitavasciekurs.lv
Otrdienas akcija, 13.oktobris

Sailgojies? Vai nevar?ji sagaid?t?! Lielisk? #otrdienasakcija ir atkal kl?t!
?oreiz akcija b?s v?l ?pa??ka, jo viens no ?odienas pirc?jiem tiks pie balvas (lasi zem?k). ??

??s ned??as #otrdienasakcija pied?v?jum?:

  • Prie?u ?iekuru s?rups Premium 250ml
  • Jaud?gais prie?u pumpuru s?rups 250ml
  • ?iekurzapte ar medu un br?klen?m
  • ?iekurzapte ar medu un smilts?rk??iem

Komplekta cena tikai 17.00 eiro (24.00 eiro)

Laim?! Katrs 13.oktobra pirkums tiks re?istr?ts un ceturtdien, 15.oktobr? tiks veikta izloze, kur? laim?gais tiks pie v?lviena t?da pirkuma, kuru b?s veicis. Balvi?u var?si patur?t sev, vai nos?t?t k?dam m??am, ?imenes cilv?kam ??

K? vienm?r, pirkumus virs 10 eiro pieg?d?jam bez maksas uz Tev ?rt?ko DPD paku skapi.

Pas?t?jumu veic rakstot uz
reinis.artimovics@gmail.com vai
28469842 (whatsapp)

Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
EN
My Cart
Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
Tavs grozs ir tuk?s

Izskat?s, ka neesi v?l neko izv?l?jies!