Close
B?rzu iela 2, Atp?ta, Sv?tes pagasts, LV-3008
+371 28469842 reinis@mitavasciekurs.lv
Otrdienas akcija, 29.septembris

Ikned??as for??k? akcija atkal ir kl?t!
?oreiz pats var?si sakomplekt?t nepiecie?amo savai un savas ?imenes imunit?tei!

29.septembra otrdienas akcij? iep?rcies M?tavas ?iekurs e-veikal?, ievadi kodu otrdienasakcija un sa?em 35% atlaidi savam pirkumam.

K? vienm?r, bezmaksas pieg?de pas?t?jumiem virs 10 eiro.

Pas?t?jumu veic :
e-veikal? https://mitavasciekurs.lv/veikals/ (kodu var?si ievad?t pie pas?t?juma noform??anas)
raksot uz reinis.artimovics@gmail.com (akcijas kodu raksti br?v? form? pie pas?t?juma)
rakstot whatsapp 28469842 (akcijas kodu raksti br?v? form? pie pas?t?juma)

Ar m?lest?bu gatavots sav?jiem ??

Only 15.00 l?dz bezmaksas pieg?dei! ?
EN

My Cart

Only 15.00 l?dz bezmaksas pieg?dei! ?

Tavs grozs ir tuk?s

Izskat?s, ka neesi v?l neko izv?l?jies!