Close
Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, LV-3008
+371 28469842 info@mitavasciekurs.lv
Otrdienas akcija, 29.septembris

Ikned??as for??k? akcija atkal ir kl?t!
?oreiz pats var?si sakomplekt?t nepiecie?amo savai un savas ?imenes imunit?tei!

29.septembra otrdienas akcij? iep?rcies M?tavas ?iekurs e-veikal?, ievadi kodu otrdienasakcija un sa?em 35% atlaidi savam pirkumam.

K? vienm?r, bezmaksas pieg?de pas?t?jumiem virs 10 eiro.

Pas?t?jumu veic :
e-veikal? https://mitavasciekurs.lv/veikals/ (kodu var?si ievad?t pie pas?t?juma noform??anas)
raksot uz reinis.artimovics@gmail.com (akcijas kodu raksti br?v? form? pie pas?t?juma)
rakstot whatsapp 28469842 (akcijas kodu raksti br?v? form? pie pas?t?juma)

Ar m?lest?bu gatavots sav?jiem ??

Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
EN
My Cart
Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
Tavs grozs ir tuk?s

Izskat?s, ka neesi v?l neko izv?l?jies!