Close
Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, LV-3008
+371 28469842 info@mitavasciekurs.lv
Otrdienas akcija, 25.augusts

Otrdienas iem??ot? M?tavas ?iekura akcija ir kl?t!

Tuvojoties skolas, un d?rzi?u apmekl??anas laiks, naskais rudens tepat aiz st?ra (vai ar? skatoties laika prognozi- jau kl?t). Esi gudr?ks- c?nies ar c?lo?iem ne sek?m. Stiprini savas ?imenes imunit?ti, lai neslimotu, nevis lieto z?les, jo esi jau slims.

Par godu tie?u skolas un b?rnu d?rzu uzs?k?anai, pied?v?jums ir piem?rots ar? visjaun?kajiem:

Visiem lielajiem s?rupiem 40% atlaide!

Prie?u ?iekuru s?rups CLASSIC 500ml 4,80? (8,00?)

Prie?u ?iekuru s?rups PREMIUM 500ml 6,00? (10,00?)

Prie?u pumpuru s?rups 500ml 6,00? (10,00?)

Tie?i t?pat k? iepriek??j?s reiz?s, kop?jais pirkumu limits- 50gb.

Pieg?des maksa ar pakom?tu 2,80?, vai bezmaksas, ja pas?t?jums ir liel?ks par 10?

Pas?ti rakstot uz reinis.artimovics@gmail.com vai 28469842 (whatsapp, sms, zvani)

Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
EN
My Cart
Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
Tavs grozs ir tuk?s

Izskat?s, ka neesi v?l neko izv?l?jies!