Close
Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, LV-3008
+371 28469842 info@mitavasciekurs.lv

K? jau sol?ts- ik otrdienu vietn? www.mitavasciekurs.lv public?sim jaunu vienas dienas ?pa?o akciju.

Pirm?s ned??as ?pa?ais pied?v?jums ir sekojo?s:
Prie?u ?iekuru s?rups Classic 500ml DIVI par viena cenu! (8?? 16??)

Pied?v?jum? nav iek?auta pieg?des cena (2,50??)
Pied?v?jums sp?k? tikai 2020.gada 4.august?
Lai sa?emtu pied?v?jumu raksti uz reinis.artimovics@gmail.com

Stiprini imunit?ti un r?p?jies par tuvajiem.
Ar m?lest?bu gatavots sav?jiem ??

Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
EN
My Cart
Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
Tavs grozs ir tuk?s

Izskat?s, ka neesi v?l neko izv?l?jies!