Close
Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, LV-3008
+371 28469842 info@mitavasciekurs.lv

K? jau sol?ts- ik otrdienu vietn? www.mitavasciekurs.lv public?sim jaunu vienas dienas ?pa?o akciju.

Pirm?s ned??as ?pa?ais pied?v?jums ir sekojo?s:
Prie?u ?iekuru s?rups Classic 500ml DIVI par viena cenu! (8?? 16??)

Pied?v?jum? nav iek?auta pieg?des cena (2,50??)
Pied?v?jums sp?k? tikai 2020.gada 4.august?
Lai sa?emtu pied?v?jumu raksti uz reinis.artimovics@gmail.com

Stiprini imunit?ti un r?p?jies par tuvajiem.
Ar m?lest?bu gatavots sav?jiem ??

Only 20.00 until free shipping!
EN
My Cart
Only 20.00 until free shipping!
Tavs grozs ir tuk?s

Izskat?s, ka neesi v?l neko izv?l?jies!