Close
Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, LV-3008
+371 28469842 info@mitavasciekurs.lv

#Tuesday sale

K? jau sol?ts- ik otrdienu vietn? www.mitavasciekurs.lv public?sim jaunu vienas dienas ?pa?o akciju. Pirm?s ned??as ?pa?ais pied?v?jums ir sekojo?s:Prie?u ?iekuru s?rups Classic 500ml DIVI par viena cenu! (8?? 16??) Pied?v?jum? nav iek?auta...

READ MORE

#Mītavas čiekurs master class

?? gada 1. august? M?tavas ?iekurs, sadarb?b? ar Jelgavas T?risma un inform?cijas centru, Sv?tes pils saimniekiem un citiem viet?jiem ra?ot?jiem, demonstr?ja ko v?l nebiju?u- ?iekurzaptes v?r??anas meistarklase uz dz?vas uguns. Pas?kumu apmekl?ja...

READ MORE
Only 20.00 until free shipping!
EN
My Cart
Only 20.00 until free shipping!
Tavs grozs ir tuk?s

Izskat?s, ka neesi v?l neko izv?l?jies!